Všeobecné obchodní podmínky portálu sexkontakty.cz

DŮLEŽITÉ PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ (DÁLE JEN "PODMÍNKY"). TĚMITO PODMÍNKAMI SE ŘÍDÍ VAŠE POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK A SLUŽEB NABÍZENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK. TYTO PODMÍNKY STANOVUJÍ ZÁVAZNOU SMLOUVU MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ INTERMAXGROUP AG, Chaltenbodenstrasse 4a, 8834 Schindellegi, Švýcarsko.

ABYSTE MOHLI SOUHLASIT S TĚMITO PODMÍNKAMI, MUSÍ VÁM BÝT ALESPOŇ 18 LET A MUSÍTE BÝT PLNOLETÍ A SVÉPRÁVNÍ V JURISDIKCI, VE KTERÉ ŽIJETE NEBO MÁTE BYDLIŠTĚ.

Přijetí podmínek používání.


Tyto Podmínky používání (dále jen "Podmínky") představují závaznou dohodu mezi vámi a společností Intermaxgroup AG (dále jen "InterMax GROUP AG", "InterMax GROUP", "InterMax", "my", "nás" nebo "naše") a upravují vaše používání sexkontakty.cz společnosti Intermaxgroup AG (dále jen "Webové stránky") a obsahu, produktů a služeb nabízených prostřednictvím Webových stránek (společně s Webovými stránkami dále jen "Služby"). Přístupem ke službám, jejich prohlížením nebo používáním prohlašujete a zaručujete, že je vám alespoň 18 let a že jste dosáhli plnoletosti a zákonného souhlasu v jurisdikci, ve které žijete nebo máte bydliště, a souhlasíte s tím, že se budete řídit těmito podmínkami a budete se jimi řídit. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, neměli byste je kontrolovat, klikat na ně ani s nimi jinak souhlasit a měli byste okamžitě opustit tuto stránku a nepřistupovat na Webové stránky ani jiné Služby ani je nepoužívat. Na naši žádost souhlasíte s podpisem neelektronické verze těchto Podmínek.

1. Platnost a oblast působnosti

Následující pravidla jsou závazná pro všechny uživatele (členy) tohoto webového portálu. Pravidla se vztahují na veškerou nabídku společnosti IntermaxGroup AG se sídlem Chaltenbodenstrasse 4a, 8834 Schindellegi, Switzerland.

Uživatel (člen) potvrdí při registraci, že si tyto obchodní podmínky přečetl a porozuměl jim a s těmito podmínkami zcela a bez omezení souhlasí. Tyto obecné obchodní podmínky platí bez výhrady, ledaže by společnost IntermaxGroup AG výslovně prohlásila, že souhlasí s odlišnými ustanoveními. Dohody, které se od těchto smluvních podmínek liší, vyžadují písemnou formu.

2. Služby

Společnost IntermaxGroup AG provozuje internetový portál jako trh s kontaktními inzeráty a chatový systém pro internetová zařízení a mobilní telefony za účelem zábavy, na základě chatovacích zpráv. Společnost IntermaxGroup AG nabízí uživatelům (členům) možnost umístit na internetu vlastní profil. Uživatelé (členové) jsou sami zodpovědní za obsah jimi vytvořených profilů. Provozovatel portálu je IntermaxGroup AG. Společnost IntermaxGroup AG nepřebírá žádnou záruku či odpovědnost za vytváření a pravdivost obsahu sdělení uživatelů (členů).
Provozovatel této seznamovací platformy si vyhrazuje právo vytvářet a používat virtuální profily za účelem zvýšení zábavního a atraktivního charakteru služby. Tyto virtuální profily mohou být vytvářeny za účelem vylepšení uživatelského zážitku a mohou být využity k interakci s ostatními uživateli. Součástí této služby mohou být také animované zprávy, které jsou vytvářeny za účelem dodání zábavy a lehkosti do uživatelského prostředí. Tyto animované zprávy jsou součástí našeho úsilí poskytnout uživatelům atraktivní a poutavé prostředí pro seznamování. Využíváním této platformy uživatelé souhlasí s tím, že mohou být vystaveni virtuálním profilům a animovaným zprávám v rámci služeb poskytovaných tímto portálem.

3. Soukromí

Z důvodu kontroly dodržování pravidel a zajištění stability systému může administrátor, společnost IntermaxGroup AG, monitorovat, kontrolovat, upravovat a odesílat zprávy uživatelům (členům). Dále z důvodu zvýšení atraktivity portálu, si provozovatel vyhrazuje možnost prostřednictvím svých moderátorů zasílat zprávy uživatelům, zodpovídat zprávy uživatelů a zveřejňovat nové inzeráty. Provozovatel nezaručuje, že na stránkách dojde k úspěšnému zprostředkování partnera. Pokud není profil změněn nebo užívaný po dobu jednoho roku, vyhrazuje si provozovatel právo na změnu, smazání, eventuelně další užití profilových dat.

Při posílání zpráv je dovolené předávat si veškeré komunikační prostředky (email, telefon) a to jen mezi platícími nebo ověřenými členy. Předávání kontaktů mezi neověřenými a neplatícími členy je zakázáno.

Poskytovatel používá osobní informace, aby mohl komunikovat s uživateli (členy). S těmito informacemi je nakládáno v souladu s platnými předpisy na ochranu osobních údajů. Uživatel (člen) souhlasí s tím, že jeho profil může být hodnocen pod pseudonymem a může být celý nebo částečně užit v rámci propagačních akcí a průzkumu trhu. Uživatel (člen) převádí právo na užívání zveřejněných fotek a textu profilu na provozovatele webu bez časového omezení. Uživatel (člen) má právo toto užití zakázat.

Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám, s výjimkou nutné technické podpory tohoto webového portálu, vymáhání dluhu či vyšetřování PČR. Uživatel (člen) dává svůj souhlas na základě příslušných zákonných ustanovení.

Za všechny hesla a uživatelské (členské) účty, které jsou vytvořeny uživateli (členy) portálu sexkontakty.cz má uživatel (člen) plnou odpovědnost. Uživatelé (členové) musí zajistit, aby poskytovaná hesla a uživatelská jména nebyla zpřístupněna třetím stranám.

Abychom mohli zasílat informace týkající se novinek, změn a dalších nabídek, uživatel souhlasí s tím, že jím poskytnutá emailová adresa smí být použita k marketingovým účelům. Souhlas zahrnuje výslovně také produkty třetích stran a zasílací systémy. Každý uživatel se samozřejmě může kdykoli z odběru newsletteru odhlásit. Odhlášení proběhne rychle a jednoduše po kliknutí na odkaz, který je obsažen v každém emailu.

Uživatel souhlasí a dává provozovateli právo v jeho jméně zřídit účet na jedné z našich partnerských stránek. Tento účet bude oproštěn od jakýchkoliv poplatků a poskytuje uživateli možnost přístupu k dodatečným službám (jakými jsou například kamery s živými přenosy, chaty s právě online uživateli, a podobné.)

4. Práva a závazky uživatelů a členů portálu sexkontakty.cz

Uživateli (členovi) musí být nejméně 18 let.

Využívání služeb na portálu sexkontakty.cz je možné pouze po provedení bezplatné registrace. Tato registrace uživatele (člena) k ničemu nezavazuje a uživateli registrací nevznikají žádné náklady. Registrací vzniká pouze bezplatný smluvní poměr mezi firmou IntermaxGroup AG a uživatelem, pro který platí tyto Všeobecné obchodní podmínky.

Není dovoleno, aby uživatel (člen) využíval nabízené služby pro komerční účely. V případě porušení bude uživatel (člen) ihned vymazán ze systému a bude mu účtována okamžitě splatná smluvní pokuta ve výši 2 000,- Kč.

Uživateli (členovi) je dovoleno mít maximálně jeden uživatelský účet, ze kterého bude psát na tomto portálu. Druhý a každý následující profil bude provozovatelem smazán.

Uživatel (člen) se zavazuje veškeré služby užívat řádně a zdržet se jejich zneužití, jakož i dodržovat platnou právní úpravu.

Uživatel má během prvních 14 dní ode dne registrace možnost bezplatně oslovit až 140 jiných uživatelů a zjistit, zda mají zájem se s ním seznámit. Po 14 dnech je bezplatná možnost oslovování jiných uživatelů a čtení příchozích zpráv zablokována. Neomezené odpovídání na příchozí zprávy je možné jen s aktivním VIP členstvím.

Uživatel (člen) se zavazuje, že při registraci vyplní povinné osobní údaje odpovídající skutečnosti a vyplní přesně všechny potřebné informace v registračním formuláři. Uživatel (člen) je odpovědný za pravidelné aktualizace dat nebo změny.

Uživatel (člen) je odpovědný za veškeré informace, které vloží do systému. Všechny informace zde uvedené jsou použity pro účely zprostředkování kontaktu a nemůže je vidět nebo měnit třetí strana. IntermaxGroup AG si vyhrazuje právo odmítnout podepsat smlouvu bez uvedení důvodů, zrušit nebo omezit používání funkcí v systému, pro tyto případy:

(a) nepravdivé údaje v žádosti (registračním formuláři),
(b) pochybnosti o plné moci k zastupování a právní existenci daného uživatele (člena).

V případě odmítnutí bude uživatel obeznámen prostřednictvím e-mailu či telefonu v případě, že uvedl telefonní číslo.

Pokud je uživatelem (členem) žena, je dovoleno poskytnout její telefonní číslo dalším uživatelům (členům). Souhlasím se zveřejněním mého profilu i na ostatních partnerských webech naší společnosti.

Pro ochranu anonymity našich uživatelů (členů) nejsou uváděny žádná soukromá data v emailové ani jiné komunikaci. Oznámení uživatelům (členům) o změnách, inovacích nebo další systémové informace budou uživateli (členovi) zasílány emailem, který uživatel (člen) zadal při registraci, a tímto souhlasí s posíláním těchto oznámení včetně novinek. Za případné zneužití nebo škody, které nastanou při používání systému, nenese společnost IntermaxGroup AG žádnou odpovědnost.

V případě neaktivity uživatele delší jak 60 dní může dojít k smazání jeho konverzací, návštěvníků profilu, hodnocení či kompletně jeho celého profilu. (Toto se týká pouze účtů, které nemají aktivní VIP členství.)

Refundace Platby: Důležité Informace
Pokud požadujete refundaci platby, rádi Vám poskytneme potřebné informace.

Postup pro žádost o refundaci:
Kontaktujte nás: Pro žádost o refundaci nás prosím kontaktujte prostřednictvím našeho zákaznického servisu. Můžete nás kontaktovat pomocí formuláře na našich webových stránkách nebo prostřednictvím e-mailu.
Uveďte podrobnosti: Při žádosti o refundaci uveďte prosím následující informace:
- Vaše uživatelské jméno
- E-mailovou adresu spojenou s Vaším účtem
- Datum a částku platby, za kterou požadujete refundaci
- Důvod refundace
Zpracování žádosti: Jakmile obdržíme Vaši žádost o refundaci, náš tým ji ihned začne zpracovávat. Budeme se snažit Vám co nejrychleji odpovědět na Vaše požadavky a poskytnout Vám podrobnosti o dalším postupu.

Důležité informace:
Doba zpracování: Prosíme, uvědomte si, že doba pro zpracování refundace se může lišit v závislosti na platební metodě a bankovních politikách. Snažíme se však co nejrychleji vyřizovat všechny žádosti.
Podmínky refundace: Refundace jsou možné pro nevyužité služby v souladu s našimi podmínkami užívání. Pokud jste službu nevyužili, můžete požádat o refundaci. V některých případech může být refundace omezena podle platných pravidel a podmínek.
Platby třetích stran: Pokud jste provedli platbu prostřednictvím třetí strany (např. platební brány), prosím, kontaktujte příslušnou instituci pro informace o jejich politikách týkajících se refundací.


Pokud máte jakékoli dotazy ohledně refundace, neváhejte nás kontaktovat. Jsme tu pro Vás a rádi Vám poskytneme veškerou potřebnou podporu.

5. Náklady na používání portálu sexkontakty.cz pro členy

Osobní oznámení na profilech uživatelů (členů) a technické úpravy profilů jsou zdarma.

Registrovaný uživatel má dále možnost rozšířit svůj účet a aktivovat tzv. VIP členství. Aktuální ceny, platební možnosti a délky jednotlivých předplatných pro registrované VIP členství najde uživatel na platební stránce.

Údaje k platbě převodem, Vám budou vygenerovány na požádání, nebo si je může uživatel vygenerovat sám na platební stránce při platbě na jeden rok.
Pokud platba, nebude zaplacena dle údajů vygenerovaných na naší platební bráně, po případně našimi pracovníky, nebo bude její zpracování trvat nezvykle dlouhou dobu, bude pokus o platbu zrušen.
UPOZORNĚNÍ: Platba převodem je možná pouze na jeden rok.

Aktuální ceny jsou uvedeny na stránce s platbami.

Zaplacené VIP členství kreditní kartou může být ukončeno (vypovězeno) zasláním jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, zprávy e-mailem nebo využitím kontaktního formuláře na stránkách portálu), nejméně jeden (1) týden před vypršením takto uvedeného (zaplaceného) členství. Výpověď musí obsahovat uživatelské jméno používané v tomto systému a musí být adresována provozovateli portálu:

Pošta: IntermaxGroup AG, Chaltenbodenstrasse 4a, 8834 Schindellegi, Switzerland
E-mail: support@sexkontakty.cz
Kontaktní formulář: https://www.sexkontakty.cz/support/
Platícímu VIP uživateli (členovi), který započal využívat naše služby, v žádném případě nevzniká nárok na vrácení platby, ani její části.
Každý člen musí také provozovateli sdělit, pokud chce ukončit své VIP členství.
V opačném případě bude smlouva prodloužena o původní dobu platnosti, dokud uživatel (člen) neodešle provozovateli portálu svůj požadavek na zrušení VIP členství poštou, e-mailem či prostřednictvím kontaktního formuláře minimálně (1) týden před ukončením služby (VIP členství).

Obdržení písemné výpovědi bude potvrzeno do 7 dnů. Platící uživatel (člen) si je vědom, že úhrada členství podléhá § 1837, zákona 89/2012 Sb.

Cena za službu (VIP členství) bude plně uhrazena na začátku aktivace VIP členství. Smlouva bude uzavřena v závislosti na objednávce s automatickou obnovou na minimální dobu stanovenou ve smlouvě. Nabízené platební podmínky si vybere každý uživatel (člen) na stránce s platbami a platební transakce bude zobrazena na stránkách pro příslušnou platbu.

Za nesprávné údaje, nebo jiné porušení práv, které se objeví na straně poskytovatele platebních služeb nebo jiné třetí strany, nenese IntermaxGroup AG žádnou odpovědnost. Uživatel (člen) má možnost kdykoliv změnit zvolený způsob platby nebo ukončit své členství novou registrací po dohodě se společností IntermaxGroup AG. Cenové změny a změny v užívání systému jsou uživateli (členovi) oznamovány prostřednictvím e-mailu. Registrací v systému a po uzavření předplatného (VIP členství) vzniká s uživatelem (členem) smlouva, na jejímž základě je uživatel (člen) povinen uhradit sjednanou cenu. Pokud platba není možná (z důvodu nedostatečného zůstatku na účtu nebo z jiných důvodů, za které je zákazník odpovědný) nebo pokud zákazník neoprávněně zruší členský poplatek, je zákazník povinen uhradit veškeré náklady s tím spojené. Tyto výsledné náklady se skládají z poplatků za vyúčtování a zúčtování a také z poplatků za zpětnou platbu, které jsou poskytovateli účtovány bankou nebo vydavatelem karty nebo příslušným poskytovatelem zúčtovacích služeb (z důvodu zpětné platby způsobené zákazníkem) a liší se v závislosti na použitém způsobu platby a příslušné bance (vydavatel karty / poskytovatel zúčtovacích služeb). V případě zmocnění k inkasu bude účtován poplatek 7 € a v případě zmocnění kreditní kartou až 50 €. Poskytovatel si vyhrazuje právo předat neuhrazený dluh okamžitě inkasní agentuře, která bude neuhrazené částky vymáhat na základě plné moci. Samozřejmě, veškeré následné náklady bude muset uživatel také nést.

Pokud má uživatel zaplacené služby a potřebuje k těmto službám vystavit daňový doklad musí si o něj napsat na email support@sexkontakty.cz nebo kontaktovat na naši technickou podporu prostřednictvím formuláře.

6. Práva na zrušení poplatků a členství pro uživatele (členy)

Od smlouvy o členství je možné odstoupit do 14 dnů od jejího sjednání a to i bez udání důvodu. O odstoupení můžete informovat provozovatele portálu společnost IntermaxGroup AG formou jednoznačného prohlášení a to pomocí kontaktního formuláře na stránkách portálu, e-mailem nebo písemně na adresu společnosti. Pro odstoupení od smlouvy můžete použít Modelový formulář.

Pošta: IntermaxGroup AG, Chaltenbodenstrasse 4a, 8834 Schindellegi, Switzerland
E-mail: support@sexkontakty.cz
Kontaktní formulář: https://www.sexkontakty.cz/support/

Pokud odstoupíte od této smlouvy, budou Vám uhrazeny všechny platby, které jsme od Vás obdrželi a to včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z Vašeho výběru typu dodávky jiného než nejlevnější způsob standardního dodání nabízených u nás), bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Pro vyřízení vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který jste použili pro svoji počáteční transakci, pokud není výslovně dohodnuto jinak; V každém případě nevzniknou žádné další poplatky jako výsledek vrácení peněz.

Upozornění: Odstoupení od smlouvy není možné v případě, že uživatel již začal využívat zpoplatněných služeb (VIP členství). V takovém případě je nutné smlouvu ukončit podle podmínek uvedených v bodě 5.

Modelový formulář na odstoupení od smlouvy
(vyplňte a odešlete formulář na adresu provozovatele portálu, že žádáte o odstoupení od smlouvy)

Pro IntermaxGroup AG, Chaltenbodenstrasse 4a, 8834 Schindellegi, Switzerland
Já/my (*) tímto oznamuji (-eme) , že odstupuji (-eme) od mé/naší (*) smlouvy o prodeji tohoto
zboží (*)/ o poskytování následujících služeb (*),
Objednáno (*) / datum obdržení (*): __________________________
Uživatelské jméno zákazníka (-ů): __________________________
Email zákazníka(-ů): __________________________
Podpis zákazníka (-ů) (pouze pokud je tento formulář zasílán v papírové podobě):
__________________________
Datum: __________________________

(*) Nehodící se škrtněte

7. Odpovědnost a záruky

Používání vašeho profilu je pouze na vaše vlastní riziko. Za případné škody způsobené použitím vašeho profilu nenese IntermaxGroup AG žádnou odpovědnost. Poskytovatel služeb není odpovědný za jakékoli chyby přenosu dat z databáze ani ztrát dat.

Zejména poskytovatel služeb není odpovědný za jakoukoli ztrátu dat nebo chyby při přenosu dat a nepravdivé výsledné údaje. Uživateli (členovi) nevzniká žádný nárok na plnění určitých služeb nabízených na portálu sexkontakty.cz. Za škody způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob nebo jiných chyb není poskytovatel služeb odpovědný. Jakékoli chyby nebo poškození systému, které jsou stanoveny, budou po lokalizaci co nejdříve odstraněny. Nárok na 100% dostupnost portálu neexistuje. Pro všechny nároky třetích osob či stran vyplývajících z jednání uživatele (člena), ať už úmyslně, vědomě či nedopatřením se bude uživatel (člen) zodpovídat sám.
Pokud bude poskytovatel služeb zažalovaný pro porušení povinností ze smlouvy, popř. bude požadována náhrada škody, za kterou je odpovědný uživatel (člen), bude uživatel (člen) pohnán k zodpovědnosti za své jednání a bude u něj uplatněna nejen náhrada škody, ale i náklady spojené s vymáháním pohledávky, tj. zejména náklady právního zastoupení a soudní poplatky. Uživatelem (členem) poskytnutá data jsou posílána na nejnovější technické úrovni. Osobní údaje budou považovány za důvěrné. Chcete-li zabránit ztrátě dat, doporučujeme uživatelům (členům) služeb uchovávat všechny důležité údaje a případně je vytisknout.

8. Aktivace a prohlášení o kontaktech

Osobní inzerát na portálu sexkontakty.cz, který si uživatel (člen) vytvoří po úspěšném přihlášení do systému, bude zveřejněn po kontrole naší technické podpory. To jak tento osobní inzerát bude vypadat, správnost údajů, soulad se zákonnými předpisy týkajících se nezletilých osob nebo jiných zakázaných prezentací a podobných protizákonných skutečností, je zcela a výhradně na uživateli (členovi). Poskytovatel služeb není odpovědný za prohlášení uživatele (člena) a za jeho chování a vystupování v systému. Poskytovatel služeb rovněž není odpovědný za vyhledávání třetích stran a správnost jejich obsahu. Všechny údaje, které se týkají jiných poskytovatelů služeb a konkurence tohoto portálu nebo různé obchodní nabídky či jiné webové stránky budou odstraněny z databáze bez upozornění. Nárok na náhradu škody ze strany uživatele (člena) je výslovně vyloučen. Podobně lze měnit systém portálu za účelem zatraktivnění a také informace obsažené v systému podle standardních postupů.

Veškerá rizika stahování dat z portálu, či jakákoliv ztráta dat je v plné odpovědnosti uživatele (člena).

9. Rozhodné právo

Tyto smluvní podmínky a veškeré související spory nebo nároky se řídí a vykládají v souladu se švýcarským právem. Strany souhlasí s výlučnou jurisdikcí švýcarských soudů při řešení jakýchkoli sporů vyplývajících z těchto smluvních podmínek.

10. Další práva a povinnosti smluvních stran

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

11. Konečná prohlášení

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti a platnosti jejich zveřejněním. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu či doplnění těchto podmínek do budoucna. Uživatel (člen) je povinen se pravidelně seznamovat se změnami podmínek. Bude-li uživatel (člen) pokračovat v používání služeb portálu sexkontakty.cz po provedení těchto změn, má se za to, že se změnami podmínek bez výhrad souhlasí. Všechny změny a dodatky provedené uživatelem (členem) musí mít písemnou formu a musí být doručeny na adresu poskytovatele služeb. Neplatnost jednoho nebo více ustanovení těchto podmínek se netýká zbývajících ustanovení.

(Tyto obchodní podmínky jsou platné od 23.10.2019) Copyright 2024 sexkontakty.cz